Қазақстан Республикасы 100001, Қарағанды қ, 19 шағын ауданы, 40«а» үйі

Қолда бар реагенттер -

біздің жұмысымыз!

+7 (7212) 37-86-02

The Republic of Kazakhstan, 100001, Karaganda, microdistrict 19,  building 40 "a"

+7 (7212) 37-86-02